تجدید مسئولین آموزش و پرورش شهرستان گلاله با شهدا+تصویر

سرپرست آموزش و پرورش کلاله در اولین روز کاری خود در این اداره، با شهدا شهرستان کلاله تجدید میثاق کرد.