حنابندانی که مادر برای فرزند شهیدش برپا کرد + تصاویر

جنازه اش برای آخرین شب وارد خانه شد، رختخواب دامادی برایش پهن کرد، حنابندان گرفت و فردا صبح هم او را به غسال‌خانه برد.