جانباز 70 درصد حاج «ميرمحمد ميراسماعيلى» به همرزمان شهيدش پيوست

حاج «مير محمد مير اسماعيلى» جانباز 70 درصد قطع نخاع، پس از 34 سال فراغ و رنج مجروحيت به همرزمان شهيدش پيوست.