فیلم / گزارش شهید بروجردی از اوضاع کردستان

به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت مسیح کردستان« شهید محمد بروجردی» و یادکردی از این شهید ، بخشی از سخنان سردار شهید بروجردی از وضعیت آن روزهای کردستان و حزب کومله در سال 1361 را بشنوید.