گذری بر زندگی نامه و وصیت نامه شهيد عليرضا رضايي

هفتم تیر 1345، در روستای فرخک از توابع شهرستان نیشابور به دنیا آمد